Program Targów
Wydarzenia targowe
Proszę uruchomić transmisję

baner - stopklatki z audycji - przejście do audycji
Audycje zarejestrowane podczas e-Targów 2023
Nagranie dzień 1
Nagranie dzień 2
Nagranie dzień 3
Nagranie dzień 4
Filmy promujące szkoły
Filmy firm wspierających edukację
start
Wyszukiwarka szkół
Zamknij
mapa kraju do zmiany języka
Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu.
tło z napisem targi

e-TARGI

EDUKACYJNE

Łódź 2023

22-25 marca

e-Targi Edukacyjne Łódź 2023


Zapraszamy na e-Targi Edukacyjne Łódź 2023.

W dniach 22 – 25 marca 2023 r. odbędą się e-Targi Edukacyjne Łódź 2023. Organizatorem tego ważnego dla łódzkiej edukacji wydarzenia jest Miasto Łódź, a współorganizatorem Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Ubiegłoroczna edycja e-Targów Edukacyjnych została bardzo wysoko oceniona przez uczestników. Biorąc to pod uwagę podjęto decyzję o kontynuacji przedsięwzięcia w formie zdalnej. e-Targi Edukacyjne Łódź 2023 adresowane są w głównej mierze do uczennic i uczniów klas ósmych szkół podstawowych. Mają ułatwić im podjęcie dobrej decyzji o kierunku dalszej drogi edukacyjnej, czyli o zgodnym z zainteresowaniami i predyspozycjami wyborze szkoły ponadpodstawowej. Tylko uczestnicząc w e-Targach Edukacyjnych Łódź 2023 każdy ósmoklasista uzyska nieograniczony dostęp do wyczerpujących informacji na temat łódzkich liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych.
Do uczestnictwa w e-Targach Edukacyjnych Łódź 2023 zapraszamy również tegorocznych maturzystów. Możliwości dalszego kształcenia się zaprezentują im łódzkie uczelnie wyższe. Przez cały czas trwania e-Targów Edukacyjnych oraz po ich zakończeniu dostępna będzie strona internetowa prezentująca ich ofertę, za pośrednictwem odpowiednich linków. Strona ta powiadomi również o wszystkich wydarzeniach towarzyszących, organizowanych przez szkoły oraz przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, takich jak dni otwarte, warsztaty, kursy i konferencje.

Na stronie internetowej e-Targów Edukacyjnych Łódź 2023 i na kanale YouTube dostępne będą codziennie w godzinach 12 – 19 audycje z udziałem przedstawicieli szkół, a 25 marca także uczelni, emitowane na żywo przez studio telewizyjne ŁCDNiKP. Wystąpią również przedstawiciele firm, którzy będą promowali techniczne kierunki kształcenia. W przerwach pomiędzy audycjami targowe studio pokaże filmy informacyjne, przygotowane przez łódzkie szkoły. Ponieważ ofertę e-Targów Edukacyjnych Łódź 2023 kierujemy również do uczniów z Ukrainy, strona internetowa będzie miała ukraińską wersję językową, a audycje i filmy - ukraińskie napisy lub dubbing.

Zapraszamy uczniów i nauczycieli, a także rodziców i opiekunów, do uczestnictwa w święcie łódzkiej edukacji, jakim są e-Targi Edukacyjne Łódź 2023!

Oferta Edukacyjna Łódź 2023

wizytówka szkoły
Zespół Szkół Samochodowych w Łodzi
Zespół Szkół Samochodowych w Łodzi ul. W. Kilara 3/5 W skład Zespołu wchodzą: - Technikum nr 7 - Branżowa Szkoła I stopnia nr 7 - Branżowa Szkoła II stopnia nr 4 W 5-letnim Technikum kształcimy w zawodach: - technik pojazdów samochodowych, - technik mechatronik. W przygotowaniu, w fazie uzgadniania z MEiN, jest eksperyment pedagogiczny – technik nowej mobilności. W 3-letniej Branżowej Szkole I stopnia oferujemy naukę w zawodach: - mechanik pojazdów samochodowych, - elektromechanik pojazdów samochcodowych - lakiernik samochodowy - blacharz samochodowy W szkole Branżowej II stopnia kształcimy w zawodzie technika pojazdów samochodowych. Szkoła działa w systemie zaocznym. Naukę mogą pojąć absolwenci Szkoły I stopnia w zawodach mechanika i elektromechanika pojazdów samochodowych. Na potrzeby kształcenia posiadamy w pełni wyposażone sale lekcyjne i pracownię komputerową. Zajęcia praktyczne odbywają się w naszych warsztatach szkolnych, posiadających specjalistyczne pracownie zapewniające realizację całej postawy programowej. W szczególności posiadamy pracownię obróbki ręcznej i mechanicznej, dział naprawy pojazdów, silnikownię, pracownię elektrotechniki i elektroniki pojazdowej, lakiernię, dział napraw blacharskich, pracownię mechatroniczną. Warsztaty prowadzą również działalność usługową w zakresie napraw pojazdów oraz przeglądów technicznych w Stacji Kontroli Pojazdów. Przewidziane programem nauczania praktyki zawodowe w klasie 3 i 4 technikum odbywają się we współpracujących ze szkołą serwisach firmowych i warsztatach naprawiających pojazdy wszystkich typów i marek. Nauka w zawodach technika pojazdów, mechanika i elektromechanika przewiduje zdobywanie prawa jazdy kat. B. Odbywa się to w szkolnym ośrodku nauki jazdy na posiadanych przez nas pojazdach, z naszymi instruktorami. Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym w zakresie wszystkich kwalifikacji w nauczanych zawodach.

Klasy otwierane w roku szkolnym 2023/24:
Technik pojazdów samochodowych specjalność mechaniczna,Technik pojazdów samochodowych specjalność mechatroniczno-elektryczna, Technik mechatronik, w przygotowaniu eksperymant technik nowej mobilności, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, lakiernik samochodowy, blacharz samochodowy.

ul. Wojciecha Kilara 3/5, 91-335 Łódź,
tel. 42 651 54 76, e-mail: kontakt@zss.elodz.edu.pl
wizytówka szkoły
XXXII Liceum Ogólnokształcące im. H. Poświatowskiej w Łodzi
XXXII Liceum Ogólnokształcące im. H. Poświatowskiej w Łodzi znajduje się w dzielnicy Widzew , bliskość Dworca Łódź- Widzew, linii tramwajowych i autobusowych zapewnia szkole doskonałe skomunikowane nie tylko z całą Łodzią, ale również z miejscowościami wokół niej. W XXXII LO pracuje ponad 80 n-li i uczy się około 700 uczniów. Szkoła ma rozbudowaną infrastrukturę: dobrze wyposażone sale przedmiotowe, dwie sale gimnastyczne, basen , boisko do piłki nożnej oraz boisko wielofunkcyjne, aulę, stołówkę, bibliotekę . Kadra pedagogiczna XXXII LO to zaangażowani w swoją pracę nauczyciele, ciągle doskonalący swój warsztat, egzaminatorzy maturalni. W XXXII LO koncentrujemy się na rozbudowanym programie nauczania j. obcych (w tym j. hiszpańskiego nauczanego w klasach dwujęzycznych, które prowadzimy jako jedyni w województwie pod patronatem Ambasady Hiszpanii), na naukach ścisłych, IT, naukach humanistycznych i sporcie. Nasze liceum zajmuje wysokie miejsca w rankingach szkół. W roku szkolnym 2022/23 mieliśmy 100% zdawalność matur. Priorytetem szkoły jest wszechstronny rozwój uczniów, szczególną uwagę przykładamy nie tylko do rozwijania ogólnych zdolności i zainteresowań, ale także do doskonalenia indywidualnych talentów i pasji m.in. w ramach bogatej oferty zajęć dodatkowych. ZSO Nr 1 chętnie współpracuje z placówkami oświatowymi: ambasadami, innymi szkołami i uniwersytetami, placówkami doskonalenia nauczycieli. Prowadzimy od ponad 20 lat wymianę młodzieży ze szkołą ze Stuttgartu, organizujemy wyjazdy integracyjne oraz wycieczki krajowe i zagraniczne, a także rajdy edukacyjne, lekcje w terenie, muzealne, wyjścia na zajęcia laboratoryjne, wykłady i prelekcje. Szkoła jest również organizatorem dziesiątków imprez rocznie, konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, wydarzeń sportowych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz odwiedzenia nas podczas Dni Otwartych XXXII LO: 20 marca 2023 r oraz 14 kwietnia 2023 r

Klasy otwierane w roku szkolnym 2023/24:
klasa wstępna 0H z językiem hiszpańskim, klasa 1A matematyczno-fizyczna, klasa 1B biologiczno-chemiczna, klasa IC humanistyczna, klasa 1D geograficzna, klasa 1E przyrodnicza, klasa 1F biznesowa, klasa 1G geograficzno-językowa.

ul. Czajkowskiego 14, 92-511 Łódź, tel. 42 673 01 25, e-mail: kontakt@zso1.elodz.edu.pl
wizytówka szkoły
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Uniwersytetu Łódzkiego im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Uniwersytetu Łódzkiego im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata powstało w 2009 roku. Realizuje swoje zadania i cele pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego jako szkoła publiczna działająca zgodnie z ustawą o systemie oświaty. W skład kadry pedagogicznej wchodzą zarówno wykładowcy akademiccy, jak i nauczyciele licealni mający wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą. O jakości nauczania świadczą m.in. osiągnięcia uczniów naszego liceum, którzy mogą poszczycić się tytułami laureatów wielu olimpiad przedmiotowych. Co roku cieszymy się także z bardzo dobrych wyników matur, plasując się w czołówce najlepszych szkół w województwie pod względem zdawalności egzaminu dojrzałości. Z tym wiąże się fakt, że nasi absolwenci dostają się na wymarzone studia. W 2023 – kolejny raz – otrzymaliśmy tytuł „Złotej Szkoły”, zajmując w rankingu liceów ogólnokształcących „Perspektyw” 2 miejsce w województwie łódzkim oraz 34 miejsce w Polsce. Nasi uczniowie mogą także rozwijać indywidualne pasje poza lekcjami w ramach działalności różnych kół zainteresowań. PLO UŁ działa w pięknie zrewitalizowanym budynku pofabrycznym, w którym uczniowie mają do dyspozycji odpowiednio wyposażone sale lekcyjne oraz właściwe pracownie. PLO UŁ posiada nowoczesną Multitekę z bogatym księgozbiorem, w tym lektur szkolnych w wersji papierowej oraz elektronicznej (e-booki). Nasi uczniowie są także stałymi czytelnikami Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. W ramach wychowania fizycznego korzystają z basenu i hali sportowej w obiektach AZS UŁ. W szkole została wydzielona przestrzeń wypoczynkowa na odreagowanie stresów, zapewnienie komfortu i relaksu.

Klasy otwierane w roku szkolnym 2023/24:
1A – klasa humanistyczna z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego, historii oraz dla pierwszej połowy oddziału: języka łacińskiego, dla drugiej połowy oddziału: WOS-u, 1B- klasa dwujęzyczna z językiem angielskim jako drugim językiem nauczania, z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego i historii - przedmioty nauczane z elementami języka angielskiego: historia, filozofia, podstawy prawa, 1C- klasa nauk ścisłych z rozszerzonym programem nauczania matematyki, informatyki, geografii, 1D – klasa chemii i nauk o życiu z rozszerzonym programem nauczania matematyki, chemii i biologii, 1E – klasa chemii i nauk o życiu z rozszerzonym programem nauczania matematyki, chemii i biologii

ul. Pomorska 161, 90-236 Łódź, tel. 42 665 56 88, e-mail: liceum@uni.lodz.pl
wizytówka szkoły
Sobiesław Zasada Automotive Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. j.
Jesteśmy największą w Polsce siecią dealersko-serwisową koncernu Daimler, Jeep, Alfa Romeo oraz Karcher. Na lokalnych rynkach przedsiębiorstwa dealerskie pod szyldem Sobiesław Zasada są obecne od początku lat 90-tych. Zatrudniamy ponad 750 osób. Naszą siłę stanowi założyciel Grupy – Sobiesław Zasada. Jeden z najbardziej utytułowanych polskich sportowców wszech czasów. Fairplay, konsekwencja, upór – to cechy Mistrza, którymi charakteryzuje się cała Grupa. Działamy w 11 regionach Polski ( Kraków, Modlniczka, Nowy -Sącz, Łódź, Starowa Góra ,Olsztyn, Brzoza k/Bydgoszczy, Rzeszów ,Bielsko-Biała, Nowiny k/Kielc, Dworzysko k/Rzeszowa). Nasze atuty i sukcesy to między innymi: • pierwsze przedstawicielstwo Mercedesa w Polsce • największa sieć koncernu Daimler w Polsce • autoryzowane dealerstwa i serwisy Mercedes-Benz, AMG, Smart, Jeep, Lancia, Subaru, Mitsubishi Fuso, Unimog , Alfa Romeo. • nasze salony ulokowane są i funkcjonują w 11 rejonach Polski • liczne tytuły Dealera Roku : rok 2015 w kategorii Mercedes –Benz Samochody Osobowe i Ciężarowe, 2016 i 2017 Dealer Roku w kategorii Samochody Dostawcze, 2018 Dealer Roku w kategorii Mercedes-Benz Samochody Osobowe oraz Klient Flotowy Mercedes-Benz Bank oraz Dealer Roku Jeep,Alfa Romeo • Karcher Center Automotive jest częścią naszej spółki, od 2015 szczyci się mianem KARCHER CENTER - najwyższą kategorią autoryzowanych punktów dealerskich marki Karcher.

PORZĄDANE KWALIFIKACJE PRACOWNIKA:
Wykształcenie kierunkowe w branży motoryzacyjnej, preferowane doświadczenie z autoryzowanych warsztatów,samodzielna obsługa programów diagnostycznych,dokładność i sumienność w wykonywaniu obowiązków,komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,czynne prawo jazdy kat. B.

ul. Armii Krajowej 19, 30-150 Kraków, tel. +48 665 601 616, e-mail: tomasz.dabrowski@zasadaauto.pl
wizytówka szkoły
SEW-EURODRIVE Polska Sp. z o.o.
SEW-EURODRIVE jest światowym ekspertem techniki napędowej oraz automatyzacji produkcji. Działamy od ponad 90 lat. Centrala naszej firmy mieści się w Niemczech w miejscowości Bruchsal, a nasze oddziały znajdują się w 51 krajach na wszystkich kontynentach. SEW-EURODRIVE to jednak nie tylko produkty najwyższej jakości, ale również indywidualne podejście, perfekcyjny serwis i szeroka oferta szkoleń, dzięki którym nasi Klienci pozostają konkurencyjni i zdolni do adaptacji wobec szybko zmieniającego się świata, w jakim żyjemy. Wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z ruchem, napędy SEW-EURODRIVE są obecne. Niezależnie od tego, czy są to nowoczesne taśmy montażowe przy produkcji samochodów, rozlewarki do napojów, systemy magazynowe wysokiego składowania czy żwirownie – nasze systemy działają w każdej branży, a międzynarodowy charakter firmy zapewnia jednolite standardy jakości oraz korzyści z globalnej wymiany doświadczeń. Polski odział firmy powstał w 1996 roku z siedzibą oraz zakładem montażowym zlokalizowanym w Łodzi. Dynamiczny rozwój firmy pozwolił na stworzenie biur technicznych na terenie całej Polski: w Tychach, Poznaniu, Gdańsku, Bydgoszczy, Radomiu, Rzeszowie i we Wrocławiu. Dzięki nim jesteśmy bliżej naszych klientów. Dodatkowo w Łodzi, Tychach i Poznaniu znajdują się ośrodki szkoleniowe umożliwiające włączenie oferty szkoleniowej do naszych usług.

PORZĄDANE KWALIFIKACJE PRACOWNIKA:
Poszukujemy montażystów i serwisantów urządzeń mechanicznych, którzy: - posiadają wykształcenie średnie techniczne, preferowane profile: mechanika, mechatronika, elektrotechnika, - znają/interesują się budową maszyn i urządzeń, - posiadają umiejętność obsługi komputera i pakietu MS Office, - posiadają prawo jazdy kat.B.

ul. Techniczna 5, 92-518 Łódź, tel. 42 293 01 55, e-mail: angelika.gniadek@sew-eurodrive.pl
wizytówka szkoły
Lidl Sp. z o.o. Sp. k.
Lidl Polska należy do międzynarodowej grupy Schwarz i jest cenionym liderem w branży handlowej w całej Europie. Historia sieci Lidl sięga lat 30. XX wieku, a obecnie funkcjonuje około 12 000 sklepów w 31 krajach Europy i USA. W Polsce mamy ponad 800 sklepów, 12 centrów dystrybucji, 10 biur ekspansji i zatrudniamy ponad 27 000 pracowników. Celem naszej pracy jest przede wszystkim zadowolenie klienta. Każdego dnia firma Lidl dąży do tego, aby zapewniać klientom artykuły wysokiej jakości, w atrakcyjnych cenach, wyprodukowane w sposób zrównoważony. Cały czas się rozwijamy i doskonalimy - wyznaczamy trendy na rynku i wprowadzamy innowacyjne rozwiązania w biznesie. Wierzymy jednak, że to budowanie trwałych relacji z pracownikami i klientami jest kluczem do sukcesu. W Lidlu wszyscy, niezależnie od obszaru czy lokalizacji, jesteśmy częścią jednego zespołu. U nas komunikacja jest prosta i bezpośrednia. Tworzymy atmosferę, w której wysiłek i zaangażowanie są nagradzane. W swojej pracy pozostajemy efektywni, ponieważ dbamy o balans między pracą a czasem wolnym. Starannie dobieramy kandydatów w procesie rekrutacji, starając się poznać osobę nie tylko przez pryzmat CV. Jesteśmy otwarci na wszystkich kandydatów bez względu na wiek czy posiadane doświadczenie. Nowych pracowników stopniowo wdrażamy w obowiązki na poszczególnych stanowiskach. Dajemy im możliwość ciągłego poszerzania swoich kompetencji i chętnie powierzamy im coraz ambitniejsze zadania. Praca w Lidlu to nie tylko codzienne obowiązki, ale również możliwość udziału w niezwykłych wydarzeniach i programach premiowych z nagrodami. Oferujemy stabilne zatrudnienie na umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie i szeroki pakiet benefitów dla pracowników i ich bliskich. Zapewniamy równe płace dla kobiet i mężczyzn pracujących na tym samym stanowisku. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www.kariera.lidl.pl.

PORZĄDANE KWALIFIKACJE PRACOWNIKA:
Praca w sklepie: Twoje kompetencje: Chęć do nauki i rozwoju, Gotowość do pracy w systemie zmianowym, Dokładność, Zaangażowanie, Gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, Umiejętność komunikacji i pracy w zespole, Mile widziane oświadczenie w branży spożywczej i obsłudze klienta. Praca w magazynie: Twoje kompetencje: Odpowiedzialność, Dokładność, Zaangażowanie, Dobra organizacja pracy, Umiejętność pracy w zespole, Mile widziane aktualne badania sanitarno – epidemiologiczne. Staż dla studentów: Twoje kompetencje: Dobra znajomość MS Excel, Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie min. A2, Pozytywna energia, Zaangażowanie, Dobra organizacja pracy, Skrupulatność.

ul. Poznańska 48, 62-080 Jankowice, Tarnowo Podgórne, tel. 800500518, e-mail: kariera@lidl.pl
wizytówka szkoły
Nowa Szkoła
Jesteśmy  liderem polskiego rynku mebli, pomocy dydaktycznych, pomocy edukacyjnych, naukowych i rehabilitacyjnych. Od 30 lat kierujemy swoje działania tam, gdzie przebywa dziecko. Jesteśmy największą polską firmą, która kompleksowo wyposaża placówki edukacyjne. W naszej ofercie znajdują się meble przedszkolne, szkolne i żłobkowe, sprzęt rehabilitacyjny, sprzęt sportowy, pomoce dydaktyczne i naukowe oraz zabawki edukacyjne. Rozmawiamy o edukacji W oparciu o opinie i  konsultacje z dyrektorami, specjalistami i ekspertami spełniamy specjalne potrzeby edukacyjne najmłodszych. Nasza pasja i nasza misja Wciąż poszukujemy odpowiedzi i  stawiamy sobie nowe cele. Modyfikujemy technologię, inwestujemy w nowoczesne rozwiązania. Nasze pomysły konsultujemy z dyrektorami szkół, specjalistami i ekspertami by stworzyć najlepszą ofertę spełniającą oczekiwania kadry pedagogicznej, dzieci i rodziców. Bezpieczeństwo Nasza wiedza poparta jest wieloletnim doświadczeniem a każdy produkt sygnowany logoNowej Szkoły spełnia standardy bezpieczeństwa i jakości. Niezmiennie od wielu lat dbamy o najwyższe standardy, a doskonałą jakość naszych produktów potwierdzamy międzynarodowymi certyfikatami i nagrodami. Znamy się na edukacji Nasza oferta jest wyjątkowa. Każdego roku wprowadzamy do sprzedaży nowe kolekcje mebli i odświeżamy asortyment dodatków. Proponujemy szereg rozwiązań i inspirujących propozycji, które ułatwią pracę z najmłodszymi oraz pozwolą zaaranżować przestrzeń  przyjazną dziecku.


Łódź, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25, tel. 605101940, e-mail: joanna.rak@nowaszkola.com

Technikum przy Łódzkiej Szkole Mody Kosmetologii Fryzjerstwa Anagra

Bezpłatne warsztaty z fryzjerstwa, makijażu, kosmetologii i stylizacji paznokci

Termin:

od poniedziałku do piątku przez cały rok szkolny, w godzinach 10:00 – 16:00

Adresaci:

Uczniowie klas VII i VIII szkoły podstawowej


Spotkania stacjonarne
Adres szkoły:

ulica Łanowa 4, 91-103 Łódź (przy dworcu Łódź-Żabieniec)


XVIII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi

Drzwi Otwarte

Termin:

14.04.2023r., w godz. 14:00-18:00

Adresaci:

Uczniowie klas VIII i VII wraz z rodzicami/opiekunami


Spotkanie stacjonarne
Adres szkoły:

Łódź, ul. Feliksa Perla 11


XVIII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi

Drzwi Otwarte

Termin:

22.04.2023r., w godz. 09:00-13:00

Adresaci:

Uczniowie klas VIII i VII wraz z rodzicami/opiekunami


Spotkanie stacjonarne
Adres szkoły:

Łódź, ul. Feliksa Perla 11


Zespół Szkół Budowlano-Technicznych

Dzień Doradztwa Zawodowego

Termin:

23 marca 2023r., w godz. 10:00-14:00

Adresaci:

Uczniowie klas VIII


Spotkanie stacjonarne
Adres szkoły:

Łódź, ul. Kopcińskiego 5/11


Zespół Szkół Samochodowych w Łodzi

Co się dzieje na naszych warsztatach?

Termin:

22.03.2023r.

Adresaci:

Uczniowie klas 8 Szkół Podstawowych, rodzice


Spotkanie stacjonarne
Adres szkoły:

Łódź, ul. Kilara 3/5


CKZiU w Łodzi

Nowoczesne kierunki kształcenia zawodowego-rozmowa

Termin:

23.03.2023r., w godz. 12:00-12:15

Adresaci:

Uczniowie szkół podstawowych


Spotkanie on-line

telewizja e-targów


CKZiU w Łodzi

Analityczne Eksperymentatorium

Termin:

22.03.2023r., w godz. 12:00-12:30

Adresaci:

uczniowie szkół podstawowych


CKZiU w Łodzi

Symulator wózków widłowych czyli gra w spedytora

Termin:

23.03.2023r., w godz. 12:00-12:30

Adresaci:

uczniowie szkół podstawowych


CKZiU w Łodzi

Innowacyjny Tekstronik czyli nowoczesny informatyk w przemyśle

Termin:

24.03.2023r., w godz. 12:00-12:30

Adresaci:

uczniowie szkół podstawowych


Zespół Szkół Samochodowych i Mechatronicznych

Spotkanie informacyjne dla uczniów klas VIII i ich rodziców

Termin:

23.03.2023, godz. 17.00-18.30

Adresaci:

Uczniowie klas VIII i ich rodzice


Zespół Szkół Samochodowych i Mechatronicznych

Drzwi Otwarte

Termin:

24.03.2023r.,w godz. 16.00-18.00

Adresaci:

Uczniowie klas VIII i ich rodzice


Spotkanie stacjonarne
Adres szkoły:

Zespół Szkół Samochodowych i Mechatronicznych w Łodzi, ul.Przybyszewskiego 73/75


XIII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi

Wirtualne Drzwi Otwarte

Termin:

23 marca 2023r., w godz. 17:00 - 18:00

Adresaci:

Uczniowie klas VIII oraz ich rodzice / opiekunowie


XIII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi

Sprawdzian predyspozycji do klasy wstępnej dwujęzycznej – Jak się przygotować?

Termin:

23 marca 2023r., w godz. 18:00 - 19:00

Adresaci:

Uczniowie klas VIII oraz ich rodzice / opiekunowie


I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi

spotkanie on-line z przedstawicielami Rady Samorządu Uczniowiskiego (bez nauczycieli)

Termin:

21.03.2023r., w godz. 19:00

Adresaci:

zainteresowani Uczniowie klas VIII SP i Rodzice


Spotkanie on-line

Szczegółowe informacje na naszej stronie internetowej wkrótce.


I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopenika w Łodzi

DRZWI OTWARTE I

Termin:

01.04.2023r., w godz. 10:00

Adresaci:

zainteresowani Uczniowie klas VIII SP i Rodzice


Spotkanie stacjonarne
Adres szkoły:

I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopenika w Łodzi, 90-734 łódź, ul. Więckowskiego 41


I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopenika w Łodzi

DRZWI OTWARTE II

Termin:

20.04.2023r., w godz. 16:00

Adresaci:

zainteresowani Uczniowie klas VIII SP i Rodzice


Spotkanie stacjonarne
Adres szkoły:

I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopenika w Łodzi, 90-734 Łódź, ul. Więckowskiego 41


Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych

Dzień Otwarty z warsztatami dla uczniów indywidualnych.

Termin:

23.03.2023r., w godz. 17:00-19:00

Adresaci:

Uczniowie klas VIII wraz z rodzicami


Spotkanie stacjonarne
Adres szkoły:

Al. Politechniki 37, 93-502 Łódź


XXXII Liceum Ogólnokształcące im.H.Poświatowskiej w Łodzi

Dzień Otwarty XXXII LO

Termin:

20.03.2023 r., godz. 16:00-19:00

Adresaci:

Uczniowie klas VIII z rodzicami


Spotkanie stacjonarne
Adres szkoły:

ul. Czajkowskiego 14, 92-511 Łódź


XXXII Liceum Ogólnokształcące im.H.Poświatowskiej w Łodzi

Dzień Otwarty XXXII LO

Termin:

14 kwietnia 2023 r., godz. 16.00 -19.00

Adresaci:

Uczniowie klas VIII z rodzicami


Spotkanie stacjonarne
Adres szkoły:

ul.Czajkowskiego 14, 92-511 Łódź


XXXII Liceum Ogólnokształcące im.H.Poświatowskiej w Łodzi

drzwi zawsze otwarte - indywidualne oprowadzanie po szkole dla uczniów klas VIII oraz lekcje otwarte po wcześniejszym umówieniu; zainteresowane szkoły prosimy o kontakt mailowy: kontakt@zso1.elodz.edu.pl

Termin:

do końca kwietnia 2023 r.

Adresaci:

uczniowie klas VIII z nauczycielami ze swoich szkół


Spotkania stacjonarne
Adres szkoły:

ul.Czajkowskiego 14, 92-511 Łódź


XXIX Liceum Ogólnokształcące im. Janka Bytnara "Rudego" w Łodzi

Drzwi Otwarte

Termin:

25.03.2023r., w godz. 9:00-12:00

Adresaci:

Uczniowie klas VIII z rodzicami


Spotkanie stacjonarne
Adres szkoły:

Łódź, ul. Zelwerowicza 38/44


XXIX Liceum Ogólnokształcące im. Janka Bytnara "Rudego" w Łodzi

Drzwi Otwarte

Termin:

19.04.2023r., w godz. 15:00-18:00

Adresaci:

Uczniowie klas VIII z rodzicami


Spotkanie stacjonarne
Adres szkoły:

Łódź, ul. Zelwerowicza 38/44


XXIX Liceum Ogólnokształcące im. Janka Bytnara "Rudego" w Łodzi

Rozmowa z dyrektorem szkoły: "Nowe profile plas - matematyczno-projektowa i językowo-kulturoznawcza"

Termin:

do uzgodnienia

Adresaci:

Uczniowie klas VIII z rodzicami


Prosimy o kontakt mailowy

kontakt@lo29.elodz.edu.pl


e-Targi Oferta wydarzeń ŁCDNiKP dla rodziców i uczniów

e-Targi Oferta wydarzeń ŁCDNiKP dla nauczycieli

Nowe umiejętności

e-Targi 2023

Wymiana doświadczeń

e-Targi 2023

Nowe kwalifikacje

e-Targi 2023

Nowe przyjaźnie

e-Targi 2023

Jeśli masz pytania, napisz lub zadzwoń.


Na wszystkie Twoje pytania związane z e-Targami Edukacyjnymi Łódź 2023 odpowiedzą pracownicy Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

42 678 33 78 lub 42 678 69 83